Verkort CV en publicaties Ton Vink

Dr. Ton Vink (1953) is schrijver en filosoof. Hij studeerde filosofie, psychologie, godsdienstwetenschappen (Groningen) en geschiedenis (Utrecht) en promoveerde in de filosofie (Leiden). Hij is praktijkvoerend filosoof en werkte van 1998 tot 2016 als counselor samen met Stichting De Einder. Hij verzorgt als docent cursussen aan diverse HOVO-instellingen en is (eind)redacteur van het tijdschrift “Filosofie & Praktijk”.

Hij publiceert met regelmaat bijdragen aan de discussie rond euthanasie, in boek- en artikelvorm. Daarnaast staan op zijn naam een aantal publicaties voor het middelbaar onderwijs (VWO) en publicaties over de Schotse filosoof David Hume. Zie verder: literatuurlijst.

Dr. Ton Vink (1953) is a writer and philosopher. He studied philosophy, psychology, religious studies and history and has a PhD in philosophy. He regularly publishes contributions to the discussion on euthanasia, in book and article form. Also to his name are a number of publications for secondary schools and several publications on the Scottish philosopher David Hume.
Lijst van publicaties
 
2023
 
“Minima Philosophica: Burgerlijk ongehoorzaam en de gevolgen in het persoonlijk leven”, Filosofie & Praktijk 44 (2023) 3-4, 404-413.
 
“Minima Philosophica: Alex S. en de Coöperatie Laatste Wil. Zelf beschikken over het levenseinde van een ander”, Filosofie & Praktijk 44 (2023) 2, 162-172.
 
“Minima Philosophica: Vrije keuze rond het levenseinde. It’s good to touch the green, green, grass of home…”, Filosofie & Praktijk 44 (2023) 1, 50-57.
 
2022
 
Een leven als ‘man of letters’. Biografie van David Hume. Eindhoven: Damon, 2022, 456 pp.
https://www.damon.nl/boeken/342-een-leven-als-man-of-letters
 
“Minima Philosophica: Gelukkig niet meer praktiserend, of: ‘Ik wil verdomme dat er iets gebeurt’”, Filosofie & Praktijk 43 (2022) 1, 58-65.
 
2021
“Over artikel 294 Sr, de Coöperatie Laatste Wil, zelfbeschikking en verantwoordelijkheid”, Filosofie & Praktijk 42 (2021) 2, 54-70.
 
“Euthanasie bij gevorderde dementie. Schriftelijke verklaring en wet of wetsgeschiedenis”, Tijdschrift voor Gezondheidszorg & Ethiek 31 (2021) 2, 51-55.
 
“Aangeklaagd voor euthanasie, maar wie was daar eigenlijk verantwoordelijk voor?”, Filosofie & Praktijk 42 (2021) 1, 41-58.
 
2020
“Twee voetnoten, over discriminatie en racisme bij David Hume”, Filosofie & Praktijk 41 (2020) 4, 58-75.
 
“Dementia & Euthanasia: doubts regarding Advanced Dementia and Advanced Directive”, Journal of Medical Law and Ethics 8 (2020) 1, 33-48.
 
“The Long and Winding Road van de Wet Voltooid Leven. Over het Perspectief-onderzoek inzake ‘voltooid leven’”, Filosofie & Praktijk 41 (2020) 2, 39-60.
 
2019
“David Hume, Immanuel Kant, de waarde van het menselijk leven en het debat over (hulp bij) zelfdoding, euthanasie en wilsverklaring”, Filosofie & Praktijk 40 (2019) 4, 67-83.
 
“De gevolgen van een weeffout in de ‘euthanasiewet’”, Nederlands Juristenblad 94 (2019) 26, 1872-1876.
 
“Suïcide: preventie door non-preventie”, de Psycholoog 54 (2019) 6, 38-46.
 
2018
“Euthanasie als faustisch verlangen. Review-artikel over Staat en taboe van Paul Frissen”, Filosofie & Praktijk 39 (2018) 4, 67-79.
 
Onder eigen regie. Zelfeuthanasie belicht. Utrecht: Klement, 2018, 140 pp.
 
“Wil, wilsverklaring & verantwoordelijkheid. Pleidooi voor een nieuwe lezing van art. 2.2 van de euthanasiewet”, Filosofie & Praktijk 39 (2018) 3, 56-69.
 
“Minima Philosophica: de bescherming van/tegen journalisten”, Filosofie & Praktijk 39 (2018) 3, 39-46.
 
Vrij Zicht Op Jodendom. Budel: Damon Educatie, 2018, 80 pp.
 
“De Coöperatie Laatste Wil: legaal én strafbaar?”, Nederlands Juristenblad 93 (2018) 6, 423-426.
 
“De zaak-Heringa, het eerste decennium 2008-2018”, Filosofie & Praktijk 39 (2018) 1, 48-65.
 
 
2017
Vrij Zicht Op Islam. Budel: Damon Educatie, 2017, 96 pp.
 
“Voltooid leven. Een voortgezette discussie” (met Carlo Leget, Els van Wijngaarden), Filosofie & Praktijk 38 (2017) 1, 78-82.
 
“The wisdom of being ready (without necessarily giving in)”,
Zie: www.ethicsofcare.org/wisdom-ready-without-necessarily-giving/#more-7041.
 
“Euthanasie en de aard van de aandoening. Over euthanasie bij dementie, psychiatrie en voltooid leven, Filosofie & Praktijk 38 (2017) 2, 20-38.
 
“Minima Philosophica: Stoppen met eten en drinken en het voordeel van gebrekkige logica”, Filosofie & Praktijk 38 (2017) 3, 58-63.
 
“Euthanasie, dementie, en autonomie” in: De Vito, L. (red), 15 jaar euthanasiewet. Amsterdam: NVVE, 2017, 48-57.
 
“Hoe hulp bij zelfdoding uit de Nederlandse euthanasiepraktijk verdween” in: De Vito, L. (red), 15 jaar euthanasiewet. Amsterdam: NVVE, 2017, 134-141.
 
Een goede dood. Euthanasie gewikt en gewogen. Utrecht: Klement, 2017, 200 pp.
 
“Si vis vitam, para mortem. Een goede dood bij een voltooid leven”, Tijdschrift voor Gezondheidszorg en Ethiek 27 (2017) 4, 132-133.
 
“Voltooid leven en de (euthanasie)wet van vraag en aanbod”, Podium voor Bio-ethiek 24 (2017) 3, 4-7. 
 
“Minima Philosophica: Zwart op snee, Spenglers Ondergang”, Filosofie & Praktijk 38 (2017) 4, 52-58.
 
 
2016.
“Sterven als delict. Criminalisering van het sterfbed door politie en justitie (2)”, Nederlands Juristenblad  91 (2016) 9, 587-591.
 
“Veraf zijn van plannen en getallen. Over ‘Voltooid leven’. Een reactie op Els van Wijngaarden”, Tijdschrift Geestelijke Verzorging 18 (2016) 81, 41-44.
 
“Een goede dood in psychologie en psychiatrie, conclusies uit de praktijk”, De Psycholoog 51 (2016) 4, 22-29.
 
“Een ‘goede dood’ in praktisch-ethisch perspectief. Morele dilemma’s rond een goede dood”, Filosofie & Praktijk 37 (2016) 2, 61-78.
 
“Euthanasie: arts kiest te snel voor infuus”, Medisch Contact 71 (2016) 40, 40-41.
 
“Self-euthanasia, the Dutch experience. In search for the meaning of a good death or eu Thanatos”, Bioethics 30 (2016) 9, 681-688.
 
“Hoe zo ‘voltooid’ leven?” (Reviewartikel), Filosofie & Praktijk 37 (2016) 4, 67-77.
 
 
2015.
“De dokter en de zo goed mogelijke dood”, boekbespreking van: Van Zuylen, L. e.a. (red.) De dokter en de dood. Optimale zorg in de laatste levensfase (Leusden, 2014), in: Filosofie & Praktijk 36 (2015) 1, 57-61.
 
“Radicale Verlichting: David Hume en de droom van Jonathan Israel”, Filosofie & Praktijk 36 (2015) 2, 70-84.
 
“Zelf beschikken, zelf kunnen, dus dan ook zelf doen?”, Relevant 41 (2015) 3, 10-11.
 
“Minima Philosophica: Wij zijn allemaal Godgegeven…”, Filosofie & Praktijk 36 (2015) 3, 51-53.
 
“Working outside the system”, Exit Newsletter 35 (2015) 2, 1 & 13-17.
 
“Een Ramp van Murphy”, boekbespreking van: Van den Brink, G. (red.) Een Ramp, die Nederland veranderde? Nadenken over vlucht MH17. Filosofie & Praktijk 36 (2015) 4, 85-89.
 
 
2014.
“De zaak Heringa; eerste ronde”, Het Besluit 80 (2014) 4-9.
 
“Dante’s hel een pretpark. Tuitjenhorn, de recherche en de dood”, Het Besluit 80 (2014) 16-18.
 
“Counseling en de goede dood”, Counseling Magazine. Onafhankelijk vakblad voor de counselor, 5 (2014) 1, 54-57.
 
“Artseneuthanasie, zelfeuthanasie, psychiatrie en een verwaarloosd moreel dilemma”, Het Besluit 81 (2014) 2-6.
 
“De smaak van honing”, filmrecensie, Het Besluit 81 (2014) 26-28.
 
“Een actueel preadvies”, boekbespreking van: Den Hartogh, G.A. & Cliteur, P. Ethiek en Gezondheidsrecht. (Den Haag 2014), in: Filosofie & Praktijk 35 (2014) 2, 79-83.
 
“Levenseindekliniek-oordeel: ‘onzorgvuldig’, een korte notitie”, Het Besluit 82 (2014) 20-23.
 
“De gekozen dood is niet altijd een dokterstaak”, Medisch Contact 69 (2014) 24, 1214-1215.
 
“De weg naar zelfeuthanasie. Wellicht niet legaal, evenmin illegaal, maar wel legitiem?”, Filosofie & Praktijk 35 (2014) 3, 60-74.
 
“Euthanasie en de waarde(n) van de goede dood”, Streven. Cultureel maatschappelijk maandblad  81 (2014) 8, 691-701.
 
“Op naar de Pil van Drion… Maar die is er toch al…” (samen met Frank Vandendries) Het Besluit 83 (2014) 3-5.
 
“De zaak-Heringa. Op naar de tweede ronde”, Het Besluit 83 (2014) 5-10.
 
“Ouderen en het zelfgekozen levenseinde”, Geron. Tijdschrift over ouder worden & samenleving 16 (2014) 4, 15-18.
 
“De zaak Heringa, volgende stap”, Het Besluit 84 (2014) 9-10.
 
“’Chicago City’, that’s what the sign on the freeway read…” (over de ‘20th World Right to Die Conference’) Het Besluit 84 (2014) 14-17.
 
“Ontwikkelingen binnen de artseneuthanasie. Over het Jaarverslag 2013 van de Regionale Toetsingscommissies Euthanasie”, Filosofie & Praktijk 35 (2014) 4, 64-70.
 
 
2013.
Zelfeuthanasie. Een zelfbezorgde goede dood onder eigen regie. Budel: Damon, 2013, 213 pp. €18,90. (2e druk juli 2013.)  https://www.damon.nl/boeken/55-zelfeuthanasie
 
“Tegendenkers. Debat tussen Hans Achterhuis (Hij vond me harteloos) en Ton Vink (een zelfbezorgde uitweg)”, Trouw, Letter & Geest, 26 januari 2013, 16-19.
 
Vrij Zicht op Humanisme. Budel: Damon, 2013, 56 pp. €12,50.
 
“David Hume, sceptical atheist or religious conservative?”, in: David Hume. A Tercentenary Tribute, Stanley Tweyman (Ed), Ann Arbor: Caravan Books, 2013, pp. 107-123.
 
“De Zaak-Heringa en de GEMOM”, Het Besluit 77 (2013) 9-12.
 
“Groeten uit Oregon”, Het Besluit 77 (2013) 14-17.
 
“Eppur Si Muove!”, Het Besluit 77 (2013) 27-31
 
“Zelfeuthanasie bij beginnende dementie. ‘Goed sterven betekent: ontkomen aan het gevaar van slecht leven’.” Medisch Contact 68 (2013) 23, 1260-1262.
 
“Nogmaals de wilsverklaring”, Het Besluit  78 (2013) 6-11.
 
“Een initiatiefrijk maar slordig volkje”, Het Besluit 78 (2013) 25-27.
 
“In debat over de wilsverklaring: Van overeenkomstige toepassing”, Discussie Rob Jonquière & Ton Vink, Het Besluit 79 (2013) 10-17.
 
“De wilsverklaring en ‘Wils Verklaring’, een boekbespreking”, Het Besluit 79 (2013) 25-31.
 
“Zelfeuthanasie: autonomie en de goede dood. Kritiek, repliek & dupliek”, Govert den Hartogh en Ton Vink, Filosofie & Praktijk 34 (2013) 3, 20-48.
 
 
2012.
Wegen naar Wijsheid. Een volledige methode filosofie en levensbeschouwing. Deel 3B. Filosofische disciplines.  Budel: Damon, 2012, nieuwe herziene en gewijzigde druk.
 
“Criminalisering van het sterfbed door justitie en politie”, Nederlands Juristen Blad, 87 (2012) 5, 320-324.
 
“Naar aanleiding van de vijfde druk van Uitweg”, Het Besluit 73 (2012) 8-13.
 
“Levenseindekliniek en wet”, Het Besluit 73 (2012) 17-20.
 
“De zaak Schellekens afgerond”, Het Besluit 73 (2012) 28-30.
 
“Dementie en (zelf)euthanasie. Lessen uit de praktijk”, Tijdschrift voor Gezondheidszorg & Ethiek, 22 (2012) 2, 34-41.
 
“Waardig een goede dood sterven”, Het Besluit 74 (2012) 11-15.
 
“Ook humanisten zijn namelijk God niet”, Het Besluit 74 (2012) 26-31.
 
“Minima Philosophica: Jonathan Israel & David Hume, een wijsgerig vorkje prikken’, Filosofie & Praktijk 33 (2012) 2, 40-43.
 
“Taal en kritiek. Een reactie op Hans van Dam”, Het Besluit 75 (2012) 8-11.
 
“De geur van water. Zelfeuthanasie in de praktijk”, Het Besluit 75 (2012) 18-21.
 
“A Room with a View. Zelfeuthanasie in de praktijk”, Het Besluit 75 (2012) 21-25.
 
“Eén jaar Levenseindekliniek”, Het Besluit 76 (2012) 11-15.
 
“De rol van de wilsverklaring”, Het Besluit 76 (2012) 28-32.
 
 
2011.
“Dodelijke pillen als geruststelling. Burgerinitiatief Uit Vrije Wil voorziet niet in ‘medicijnroute’.” Medisch Contact 66 (2011) 6, 338-339.
 
“Het Burgerinitiatief Uit Vrije Wil. Hoe zelfbeschikking rond het levenseinde uit Nederland verdween.” www.civismundi.nl
februari 2011.
 
“De levenseindekliniek – Welkom in Hotel California”, Het Besluit 69 (2011), 11-15.
 
Wegen naar Wijsheid. Tweede fase filosofie. (Denken over vooruitgang. WNW deel 4) Budel: Damon, 2011, 150 pp.
 
“De apotheose van een burgerinitiatief.” Boekbespreking van: Peeters, Jit & Sutorius, Eugène, e.a. Uit Vrije Wil. Waardig sterven op hoge leeftijd. (Amsterdam 2011) in: Filosofie & Praktijk 32 (2011) 1, 87-91.
 
“Vrijheid en ethiek, commentaar op Leget”, Het Besluit 70 (2011) 11-13.
 
“Populisme ontleed, ik en mijn zus.” Boekbespreking van: Heijne, Bas, Moeten wij van elkaar houden? Het populisme ontleed. (Amsterdam 2011) in: Filosofie & Praktijk 32 (2011) 2, 91-93.
 
“Groepsdenken”, Het Besluit 70 (2011) 36-40.
 
“De plasticzak, hopelijk voor het laatst”, Het Besluit 71 (2011) 18-22.
 
“Euthanasie en zelfeuthanasie: open normen en zelfbeschikking”, Filosofie & Praktijk 32 (2011) 3, 19-35.
 
“Exit het Zwitserse model”, Het Besluit 72 (2011) 13-20.
 
“Geneeskunde en de dood.” Boekbespreking van: Ettema, Eric & Wobbes, Theo (red.) Filosofie, geneeskunde en de dood. (Zoetermeer 2011) in: Filosofie & Praktijk 32 (2011) 4, 86-89.
 
 
2010.
“Je eigen pil van Drion is veel waard”, interview in: Chabot. B. & Braam, S. Uitweg. Een waardig levenseinde in eigen hand. Amsterdam, Nijgh & Van Ditmar, 2010, pp. 169-175.
 
“Het hospice-beleid rond het levenseinde onderzocht”, Het Besluit 65 (2010) 1, 3-8.
 
“The home of the brave… Europees paternalisme versus Amerikaans individualisme”, Het Besluit 65 (2010) 19-23.
 
“Durf zelf te beschikken”, Het Besluit 66 (2010) 1-8.
 
“STED en onthechting”, Het Besluit 66 (2010) 26-30.
 
“De verlosser en het kraantje”, boekbespreking van The, A-M, Verlossers naast God (Amsterdam 2009) in: Filosofie & Praktijk 31 (2010) 1, 86-88.
 
“Euthanasie versus hulp bij zelfdoding”, Het Besluit 67 (2010) 2-5.
 
“Over de invoelbaarheid van ondraaglijk lijden”, Het Besluit 67 (2010) 24-30.
 
“Keuzewegen naar de dood: levensbeëindiging en eigen regie”, Tijdschrift voor Humanistiek 11 (2010) 42, 105-115.
 
“Commentaar op ‘Waarom zelf kiezen voor de dood een uitzondering moet blijven’ door Theo Boer”, Het Besluit 68 (2010) 13-16.
 
“Medicijnen via het internet” Het Besluit 68 (2010) 26-28.
 
“Voltooid leven: overheidskwestie of privé?” Het Besluit 68 (2010) 40-44.
 
 
2009.
“De ‘Horror of Holland’”, boekbespreking, Filosofie & Praktijk 30 (2009) 1, 53-57.
 
Ways to Wisdom, Views of life and Philosophy, a complete course. Part 1. Budel: Damon, 2009, 118 pp.
 
“Dawkins onder druk”, Mens & Tijd 64 (2009) 2, 13-15.
 
Humanisme en verlichting en de postume essays van David Hume. Budel: Damon, 2009, 127 pp. (geb.)
https://www.damon.nl/boeken/63-humanisme-en-verlichting-en-de-postume-essays-van-david-hume
 
“Juridisch moralisme: artikel 294 Sr of de overheid als zedenmeester”, Filosofie & Praktijk 30 (2009) 6, 24-38.
 
 
2008.
Wegen naar Wijsheid. Een volledige methode filosofie en levensbeschouwing. Deel 3B. Filosofische disciplines.  Budel: Damon, 2008, 120 pp.
 
Wordt Vervolgd. Zelfbeschikking onder druk. Budel: Damon, 2008, 237 pp.
 
“David Hume: Leven en dood van een filosoof”, Filosofie, 18 (2008) 2, 2-7.
 
“David Hume en de religieuze dialoog”, Filosofie, 18 (2008) 2, 16-24.
 
“Minima Philosophica: Voltairisme. Van Marianne tot Ayaan of islam en verlichting”, Filosofie & Praktijk, 29 (2008) 3, 31-34.
 
Zelf over het levenseinde beschikken. De praktijk bekeken. Budel: Damon, 2008, 141 pp.
https://www.damon.nl/boeken/137-zelf-over-het-levenseinde-beschikken 
 
Wegen naar Wijsheid. Een volledige methode filosofie en levensbeschouwing. Deel 3A.  Budel: Damon, 2008, 124 pp.
 
“Polariseren of harmoniseren: het Chinese model”, Mens & Tijd 63 (2008) 6, 5-8.
 
 
2007.
Wegen naar Wijsheid. Een volledige methode filosofie en levensbeschouwing. Deel 1, Budel: Damon, 2007, 118 pp.
 
Desiderius Erasmus. Religieus humanist. Essay. Zwolle: NPB, 2007, 24 pp.
 
Voorwoord bij Sebastian Brant: Das Narrenschiff/Het Narrenschip. Budel, Damon, 2007, pp. 9-30.
 
“Samen werken, samen leven…samen sterven”, boekbespreking, Filosofie & Praktijk, 28 (2007) 2, 59-62.
 
“Gereflecteerde zelfbeschikking”, boekbespreking, Filosofie & Praktijk, 28 (2007) 3, 54-56.
 
“Zelfdoding en de Umwertung aller Euthanasiewerte”, Nieuwsbrief Nederlandse Vereniging voor Bio-ethiek, 14 (2007) 2, 6-7.
 
“Haaks op de WTL. Reactie op ‘Hulp bij zelfdoding; een zaak voor justitie? Gedachtes naar aanleiding van de zaak Ton Vink’”, Ars Aequi 56 (2007) 10, 760-762.
 
Wegen naar Wijsheid. Een volledige methode filosofie en levensbeschouwing. Deel 2, Budel: Damon, 2007, 120 pp.
 
 
2006.
“De zee vanbinnen, over euthanasie, zelfdoding en zelfbeschikking”, Filosofie & Praktijk, 26 (2006) 2, 34-37.
 
De waarheid moet gezegd. Filosofie & Praktijk-special. Bouwman, J. & Vink, T. (red.), Budel: Damon, 2006, pp. 126.
 
“Twee Gewetensvragen”, Medisch Contact, 2006, 11, 456.
 
“Over euthanasie, nazi’s en andere vergelijkingen”, Mens & Tijd, 2006, 13, 11-13.
 
“Wordt er nog wel genoeg gestorven?”, SVL-Nieuws, 16, juni 2006, pp. 29-31.
 
“De filosoof en zijn stijl”, Mens & Tijd, 2006, 14, 9-11.
 
“Er wordt gestorven, niet gedood…”, SVL-Nieuws, 17, november 2006, pp. 12-14; Kwartaalblad De Einder, 52, december 2006, pp. 6-11.
 
 
2005.
“Vrij zicht op zelfbeschikking”, VrijZicht, 2005, 1, 4-5.
 
“Mevrouw Krachten of ‘zelf beschikt’”, VrijZicht, 2005, 1, 19-21.
 
“De (on)redelijkheid der religie”, VrijZicht, 2005, 2, 16-17.
 
“Nederlandse euthanasie lijkt op die van Nazi’s”, VrijZicht, 2005, 3, 20-21.
 
“Kelly en het recht op zelfbeschikking”, VrijZicht, 2005, 4, 10-11.
 
“In de wachtkamer, of: liever dood dan dement”, VrijZicht, 2005, 5, 23-24.
 
“Santo Subito! Spirituele folklore of folkloristische spiritualiteit?”, VrijZicht, 2005, 6, 8-9.
 
“Evolutionaire duisternis”, VrijZicht, 2005, 6, 14-15.
 
“De Wet van de remmende voorsprong; euthanasiewet schiet tekort”, de Humanist, 2005, 4, 30-33.
 
“Functie, rol en betekenis van rituelen”, VrijZicht, 2005, 7, 8-10.
 
“Gemeen Ontwerp”, VrijZicht, 2005, 8, 14-15.
 
“Artikel 294 Sr, of: moet zelfmoord moeilijk blijven? Een discussiebijdrage”, SVL-Nieuws, 15, oktober 2005, 33-36.
 
“Een verdienstelijke Nederlander”, VrijZicht, 2005, 9, 12-13.
 
“Reïncarnatie en leven na de dood”(1), VrijZicht, 2005, 9, 26-28.
 
“Verloren onschuld of hervonden schuld”, VrijZicht, 2005, 10, 5.
 
“Reïncarnatie en leven na de dood”(2), VrijZicht, 2005, 10, 26-27.
 
David Hume: Gesprekken over de Natuurlijke Religie, vertaling, inleiding en commentaar dr. Ton Vink, Budel: Damon, 2005, 167 pp. (geb.)
https://www.damon.nl/boeken/3-gesprekken-over-de-natuurlijke-religie
 
 
2004.
“Eerbied, een verloren begrip”, dl. 2, VrijZicht, 2004, 1, 25-27.
 
“Een monocultureel manifest”, VrijZicht, 2004, 2, 9-11.
 
“Eerbied, een verloren begrip”, dl. 3, VrijZicht, 2004, 2, 27-29.
 
“Hulp bij zelfdoding in de filosofische praktijk”, Filosofie, 14 (2004) 1, 36-39.  
 
Prima Filosofie; een eerste kennismaking met de Filosofie, Budel: Damon, 2004, pp. 93.
 
“Symbolen en symboolbestrijding”, VrijZicht, 2004, 3, 5-6.
 
“Toiletpapier als symbool van ontluistering”, VrijZicht, 2004, 3, 19.
 
“Antisemitische, stigmatiserende discriminatie”, VrijZicht, 2004, 4, 5-6.
 
“Balkenende en het mandaat van de Hemel”, VrijZicht, 2004, 4. 11-12.
 
“Hoe pervers is Ayaan Hirsi Ali?”, VrijZicht, 2004, 5, 5.
 
“Olympische Spelen”, VrijZicht, 2004, 5, 9-10.
 
“Uit de praktijk: mevrouw Krachten, of, zo kan het gelukkig ook”, SVL-Nieuws, 12, mei 2004, 11-16.
 
“Bijkomen van de ondraaglijke lichtheid van het bestaan”, VrijZicht, 2004, 6,11-13.
 
“Pro-, anti- en andere misverstanden over suïcide in de filosofische praktijk”, Filosofie, 14 (2004) 4, 33-34.
 
“Heilige Boeken uit het oosten”, VrijZicht, 2004, 7, 6-8.
 
“Ouderen gaan steeds vaker dood”, VrijZicht, 2004, 7, 12.
 
294 Sr, zedenverval en zedenverwildering in Nederland (over de verwijdering van hulp bij zelfdoding uit het wetboek van strafrecht), Budel: Damon, 2004, pp. 176.
 
“Vrij zicht op het Europese (on)recht”, VrijZicht, 2004, 8, 8-9.
 
“Prinsjesdag of  Met Fortuyn Europa in?” VrijZicht, 2004, 8, 21-22.
 
“Kunst, moraal en levensbeschouwing”, VrijZicht, 2004, 9, 6-7.
 
“De Turken komen”,  VrijZicht, 2004, 9, 17.
 
“Euthanasie, (hulp bij) zelfdoding en de wet; een discussiebijdrage”, SVL-Nieuws, 13, november 2004, 11-13.
 
“Terminale sedatie of the big sleep”, SVL-Nieuws, 13, november 2004, 22.
 
“Witte zwanen, zwarte zwanen en de dood van Theo van Gogh”, VrijZicht, 2004, 10, 7-8.
 
“Filosofie…is de moeite waard”, Mens en Tijd, 2004, 10, 7-8.
 
 
2003.
“Hoe ver ga ik deze weg nog?” VrijZicht, 2003, 1, 3-5.
 
Denken over Dood, opvattingen en keuzes, Budel: Damon, 2003, pp. 160.
 
“Bijna-Dood ervaringen”, VrijZicht, 2003, 3,  3-6.
 
“Over Humanisme” (1), VrijZicht, 2003, 3, 18-20.
 
“Het Recht op Leven”, VrijZicht, 2003, 4, 3-5.
 
“Over Humanisme” (2), VrijZicht, 2003, 4, 22-24.
 
“Islam en Verlichting”, VrijZicht, 2003, 5, 3-6.
 
“Over Humanisme” (3), VrijZicht, 2003, 5, 22-25.
 
“Ongewenst Bestaan of: Vernietig de Weerloze!”, VrijZicht, 2003, 6, 3-5.
 
“Rede en Religie”, VrijZicht, 2003, 6, 26-28.
 
“Albert Schweitzer en de Chinese Ethiek”, VrijZicht, 2003, 7, 3-5.
 
“Ahimsa: Albert Schweitzer en de Indiase Ethiek”, VrijZicht, 2003, 7, 19-21.
 
“Met de Mantel der liefde (?) bedekken”, Pallium, tijdschrift over palliatieve zorg, 5 (2003) 4, 9-10.
 
“Het Leven als Gemeenschapswaarde”, VrijZicht, 2003, 8, 3-5.
 
“Met de Dood voor Ogen”, VrijZicht, 2003, 8, 28-30.
 
“Van god en blijde mensen, over zelfdoding en geestelijk lijden”, de Humanist, 2003, 5, 38 – 43.
 
“Het Ontwerp van de Wereld”, VrijZicht, 2003, 9, 3-5.
 
“Leven zonder God zonder Leven”, VrijZicht, 2003, 9, 26–28.
 
“Terroristen en Dierenactivisten”, VrijZicht, 2003, 10, 5-7.
 
“Eerbied, een verloren begrip”, dl. 1, VrijZicht, 2003, 10, 29-30.
 
 
2000 – 2003.
Docentenboek Attributieleer – Verbaal, docentenboek behorend bij deel 1 cursus logica; Den Haag/Budel: Aros/Damon, 2000, pp. 64.
 
Docentenboek Attributieleer – Nominaal, docentenboek behorend bij deel 2 cursus logica; Den Haag/Budel: Aros/Damon, 2000, pp. 64.
 
Indiase Levensbeschouwing, Deel 1 “Serie Levensbeschouwingen”; over hindoeïsme en boeddhisme, Budel: Damon, 2000, pp. 94.
 
Chinese Levensbeschouwing, Deel 2  “Serie Levensbeschouwingen”; over confucianisme, taoïsme en zen, Budel: Damon, 2000, pp. 62.
 
Humanisme, Deel 3 “Serie Levensbeschouwingen”, Budel: Damon, 2001, pp. 94.
 
Islam, Deel 4 “Serie Levensbeschouwingen”, Budel: Damon, 2001, pp. 100.
 
Jodendom, Deel 5 “Serie Levensbeschouwingen”, Budel: Damon, 2002, pp. 110.
 
Christendom, Deel 6 “Serie Levensbeschouwingen”, Budel: Damon, 2002, pp. 110.
 
Als de Dood voor de Dood? over dood, zelfdoding en hulp bij zelfdoding, Budel: Damon, 2002, pp. 159.
 
“Godsdienst en Levensbeschouwing na 6 december; oefening in ethiek”, Narthex, tijdschrift voor levensbeschouwing en educatie, jaargang 2, 2, 58-61.
 
“Hulp bij Zelfdoding; filosofie, praktijk en wet”, Filosofie & Praktijk, 23 (2002) 3, 35-48.
 
 
1990 – 2000.
Het Mosterdzaad; over het kwaad en het lijden, Kampen: Kok, 1990, pp. 69.
 
Aan Weerszijden; over de dood, Kampen: Kok, 1990, pp. 88.
 
Het Elementaire Denken; een visie op Albert Schweitzer, Kampen: Kok, 1991, pp. 72.
 
David Hume: ‘Gesprekken over de natuurlijke godsdienst’, ingeleid, vertaald en geannoteerd door dr. A. G. Vink”, Kampen: KokAgora, 1992, pp. 188.
 
De Eenheid van Denken en Doen; over levensbeschouwing en ethiek, Budel: Damon, 1999, pp. 176.
 
 
1985 – 1990.
Philo’s Slotconclusie in de ‘Dialogues concerning natural Religion’ van David Hume, Leiden, 1985 (diss), pp. 230.
 
“The Literary and Dramatic Character of Hume’s Dialogues concerning natural Religion”, Religious Studies 22 (1986) 387 – 396.
 
“Philo’s Final conclusion in Hume’s Dialogues”, Religious Studies 25 (1989) 489 – 499.