Dit artikel is oorspronkelijk geschreven voor het tijdschrift Het Besluit, september 2014.

Op naar de pil van Drion… maar die is er toch al…

Door Frank Vandendries & Ton Vink

Het twintigjarig bestaan van Stichting de Einder komt langzaam dichterbij. Je zou dus zeggen: dan wordt het ook tijd dat die ‘pil’ er komt. De auteurs van dit stuk willen er geen doekjes om winden dat die ‘pil’ er allang is.
Aangezien, mede door de inspanningen van de overheid, ook de internetvaardigheid onder oudere Nederlanders met sprongen vooruitgaat, vinden we het tijd u hier opening van zaken te geven.

Die ‘pil’ kan de gestalte aannemen van een poeder, een drankje, of – iets ouderwetser – een combinatie van pillen. Een belangrijke bron van informatie is hiervoor
Uitweg. Een waardig levenseinde in eigen hand van Boudewijn Chabot & Stella Braam.
Wat de verkrijgbaarheid van poeder en drankje betreft is de al jarenlang bestaande uitgave van
The Peacful Pill Handboek (PPH) van de hand van Dr. Philip Nitschke & Dr. Fiona Stewart, inmiddels ook al geruime tijd verkrijgbaar als e-book (uitgegeven door de Australische organisatie Exit International), een onmisbare bron van algemeen toegankelijke informatie. Het boek bevat uitgebreide informatie op tal van relevante terreinen: juridisch, medisch, adressen, betrouwbaarheid, tests, en zo voort. De lezer kan wat het e-book betreft een abonnement op de regelmatige updates nemen, zodat hij/zij geheel op de hoogte blijft van de laatste stand van zaken.
Het verkrijgen van een ‘poeder van Drion’ of ‘drank van Drion’ ligt daarmee binnen ieders bereik. Dus ook uw bereik. En dat ook nog met de functie die Huib Drion eraan toeschreef: jarenlang houdbaar en op te bergen om zo gerust mogelijk verder te leven.
Voor de dus wat ouderwetsere mogelijkheid van een zelf samengestelde ‘pil’ –denkt u aan Moek Heringa– is het mogelijk om aan de juiste middelen te komen via aanbod op diverse Nederlandse en buitenlandse websites. Dat aanbod en die websites wijzigen nogal eens – ook weten we dankzij enthousiaste doe-het-zelvers die de neus stoten dat er malafide aanbieders tussen zitten. Het is dus zaak hier goed te zoeken en in gedachten te houden dat men medicijnen moet verwerven van Nederlands of tenminste Europees fabricaat, in de originele verpakking en voorzien van bijsluiter. In geval van twijfel zegt onze informatie: niet doen!
Al deze informatie is voor iedereen beschikbaar en toegankelijk en niemands exclusieve bezit. Zolang de Nederlandse overheid geen Chinese, Turkse, of Russische censuur-neigingen gaat overnemen, blijft dat ook zo.

Nu leest u dit van de hand van twee van de counselors die samenwerken met Stichting de Einder. Maken die counselors zichzelf nu overbodig? Neen. In twintig jaar tijd hebben de counselors een kennis van zaken opgebouwd en veel algemene informatie verzameld, die voor iemand die zich met een dergelijke fundamentele kwestie geconfronteerd ziet, absoluut van pas kan komen.
Die kennis van zaken en informatie hebben betrekking op de keuze zelf die iemand denkt te (moeten) maken. Op de alternatieven van een minder dramatische keuze. Op plaats, rol en betekenis van naasten en intimi. Op juridische haken en ogen. Op door de jaren verzamelde ervaring met anderen die u voorgingen in deze keuze en waarmee u uw voordeel kunt doen. Op uitgebreid inzicht in de kennis en de toepassing van de kennis, die het PPH/PPeH levert. En uiteraard op het bezit van de kennis in het PPH/PPeH. En zo voort! Het sleutelwoord bij dit alles is: zorgvuldigheid – wil iemand het eigen levenseinde goed voorbereiden dan komt er meer bij kijken dan alleen kennis hebben van betrouwbare middelen en methoden.

Wij schrijven dit korte stukje omdat de sluier van geheimzinnigheid die er over deze allang verkrijgbare ‘pil’ ligt, wel eens mag verdwijnen, en dat zeker niet om het gebruik ervan te stimuleren, wel om openheid te bevorderen. En –we zeggen dat niet uit eigen belang– ga toch maar op consult bij zo’n counselor. Het belang van uw voornemen rechtvaardigt dat en u zult merken dat er onverwacht veel is waaraan u eigenlijk niet, of niet zó, gedacht had. __