De hieronder opgesomde Nederlandstalige literatuur bevat slechts een bescheiden selectie uit een nog steeds groeiende hoeveelheid. De literatuur is op uiteenlopende wijze relevant voor de problematiek van de zorgvuldige zelfdoding of een waardig levenseinde onder eigen regie.

Mijn eigen boeken (zie de lijst) zijn verkrijgbaar in de boekhandel of bij uitgeverij Damon: www.damon.nl; info@damon.nl; tel. 0495.499319. Voor nadere informatie, klik hier:
Ton Vink, en klik op een omslag voor een nadere toelichting.


Literatuur

Achterhuis, H. e.a.
Als de Dood voor het Leven, over professionele hulp bij zelfmoord. Amsterdam, 1995.

Adams, M., Griffiths, J. & Den Hartogh, G.
Euthanasie. Nieuwe knelpunten in een voortgezette discussie. Kampen, 2003.

Algra, W. & Brandt, E. e.a.
Als de Dood voor het Lijden, Trouw Dossier no.11, Amsterdam, 2001.

Alvarez, A.
De Wrede God, een studie over zelfmoord. Amsterdam, 1974.

Amery, J.
De Hand aan Zichzelf Slaan, over de gekozen dood. Rotterdam, 1978.

Ariès, P. Met het oog op de Dood, westerse opvattingen over de dood, van de middeleeuwen tot heden. Amsterdam, 1974.

Ariès, P.
Het Uur van onze Dood, duizend jaar sterven, begraven, rouwen en gedenken. Amsterdam, 1987.

Beckers, G. e.a. (red.)
Menswaardig Sterven. Baarn, 1974.

Bosch, A.G.
De Ontwikkeling van het Strafrecht in Nederland, van 1795 tot 2000. Nijmegen, 2000.

Bosch, A.G.
Een Eeuw Wetboek van Strafrecht. Den Haag, 1986.

Chabot, B.E.
Sterfwerk, de dramaturgie van zelfdoding in eigen kring. Nijmegen, 2001.

Chabot, B.E.
Sterven op Drift, over doodsverlangen en onmacht. Nijmegen, 1996.

Chabot, B.E.
Auto-euthanasie. Verborgen stervenswegen in gesprek met naasten. Amsterdam, 2007.

Chabot, B.E.
Een waardig levenseinde in eigen hand. Haarlem, 2009, www.eenwaardiglevenseinde.nl.

Chabot, B.E. & Braam, S.
Uitweg. Een waardig levenseinde in eigen hand. Amsterdam; Nijgh & Van Ditmar, 2010 (vijfde, uitgebreide en herziene druk 2012).

Dam, H. van,
Euthanasie, de praktijk anders bekeken. Veghel, 2005.

Dam, H. van,
Euthanasie, de praktijk van dichtbij bekeken. Veghel, 2007.

Demyttenaere, B.
De Last van het Leven, zelfmoord in België en Nederland. Antwerpen, 2000.

Diekstra, R.F.W.
Je Verdriet Voorbij, een denkwijzer over zelfmoord, voor jongeren en de mensen om hen heen. Utrecht, 1991.

Diekstra, R.F.W.
Over Suïcide, zelfdestructie, zelfbehoud en hulpverlening. Alphen a/d Rijn, 1981.

Distelmans, W.
Een Waardig Levenseinde. Antwerpen, 2008.

Drion, H.
Het Zelfgewilde Einde van Oude Mensen. Amsterdam, 1992.

Exter, A. den (red.),
De Euthanasiewet. Grondrechten onder druk? Budel, 2006.

Hirsch, S.
Hulp en Aanzetting tot Zelfmoord, artikel 294 wetboek van strafrecht. Tiel, 1882. (diss.)

Hulzebos, B. & Bakker, B.
Loden Last; het taboe rond zelfmoord. Amsterdam, 2004.

Keizer, B.
Het Refrein is Hein. Nijmegen, 1994.

Koppedraijer, C.
Sterven op Verzoek, negen portretten. Utrecht, 1999.

Kübler-Ross, E.
Dood, het laatste stadium van innerlijke groei. Baarn, 1975.

Kübler-Ross, E.
Over de dood en het leven daarna. Baarn, 1985.

Kuitert, H.M.
Suïcide: wat is er tegen? Zelfdoding in moreel perspectief. Baarn, 1983, 1994 (derde, geheel herziene en aangevulde druk).

Leenen, H.J.J.
Handboek gezondheidsrecht. Deel I, rechten van mensen in de gezondheidszorg. Houten, 20024.

Onwuteaka-Philipsen, B.D, Gevers, J.K.M. e.a.
Evaluatie Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding. Den Haag, 2007.

Orshoven, A. van & Menten, J. (red.)
Palliatieve Zorg, Stervensbegeleiding, Rouwbegeleiding, handboek voor deskundige hulpverlening in de thuiszorg en in het ziekenhuis. Leuven, 2000.

Pans, E.
De normatieve grondslagen van het Nederlandse euthanasierecht. Nijmegen, 2006.

Parra, de la, C.A.
Enige opmerkingen over Den Zelfmoord. Leiden, 1895. (diss.)

Roorda, H.
Mijn zelfmoord. Nijmegen, 1998.

Smidt, H.J.
Geschiedenis van het Wetboek van Strafrecht, volledige verzameling van regeeringsontwerpen, gewisselde stukken, gevoerde beraadslagingen, enz. bijeengebracht en gerangschikt door mr. H.J. Smidt. Tweede druk, herzien en aangevuld met de wijzigingen, door mr. J.W. Smidt. Vier dln. Haarlem, 1891- 1901.

Spaink, K.
De Dood in Doordrukstrip. Amsterdam 2001.

Speijer, N.
Het Zelfmoordvraagstuk, een samenvattend overzicht van de verschillende aspecten van de zelfmoord. Arnhem, 1969.

Speijer, N. & Diekstra, R.F.W.
Hulp bij Zelfdoding, een studie van problemen rond de zelfgewilde dood. Deventer, 1980.

Spijker, G.J.H. & Laarman, M.J.B. (red.)
De Praktijk van Palliatieve Zorg. Houten, 2000.

The, A-M,
In de wachtkamer van de dood. Leven en sterven met dementie in een verkleurende samenleving. Amsterdam, 2004.

Tol, D. van,
De Balanssuïcide. Medische en juridische problemen rond hulp bij zelfdoding. Amsterdam, 1925. (diss.)

Udink, B.
Klein Leed. Amsterdam, 2001.

Vink, T.
Als de dood voor de Dood? Over dood, zelfdoding en hulp bij zelfdoding. Budel, 2002.

Vink, T.
Denken over Dood, opvattingen en keuzes. Budel, 2003.

Vink, T.
294 Sr. Zedenverval en zedenverwildering in Nederland. Budel, 2004.

Vink, T.
Wordt Vervolgd. Zelfbeschikking onder druk. Budel, 2008.

Vink, T.
Zelf over het levenseinde beschikken. De praktijk bekeken. Budel, 2008.

Vink, T.
Zelfeuthanasie. Een zelfbezorgde goede dood onder eigen regie. Budel: Damon, 2013.

Wal, G. van der, e.a.
Medische Besluitvorming aan het einde van het leven. Utrecht, 2003.