Vrijspraak zelfdodingsconsulent Ton Vink

22 januari 2007
door Malou van Hintum.

Tot niet geringe vreugde van zijn advocaat Willem Anker, die nerveus buiten de rechtszaal drentelde voordat hij en zijn cliënt naar binnen werden geroepen, is zelfdodingsconsulent Ton Vink maandag 22 januari vrijgesproken van strafbare hulp bij zelfdoding.

Het openbaar ministerie had hem ervan beschuldigd “instructies” te geven aan mevrouw De Kleine, die zichzelf met behulp van medicijnen in juni 2004 om het leven heeft gebracht. En instructies geven, dat mag niet. Maar wanneer is er nou precies sprake van een instructie?

Uit de correspondentie die Vink en De Kleine voerden, blijkt niet dat de consulent de regie voerde, initiatieven nam of De Kleine actief steunde, zegt de rechter. Drie elementen die elk voor zich wijzen op een instructie. Een passage uit een brief kan tweeledig worden opgevat, maar de rechtbank gunt Vink in dit geval “het voordeel van de twijfel”. Conclusie: vrijspraak.

De zelfdodingsconsulent krijgt nog wel “een standje” van de rechtbank. Vink had zorgvuldiger moeten omgaan met de verslaglegging. Dat hij zijn aantekeningen over deze zaak na een jaar heeft weggegooid, vindt de rechter “een smet op de zorgvuldigheid waarmee verdachte zijn betrokkenheid bij de zelfdoding gestalte zegt te hebben gegeven”.

Buiten de rechtszaal zegt een opgeluchte Ton Vink dat hij een keurig verslag voor de politie had gemaakt, en zich nooit had gerealiseerd dat de rechter meer dan een jaar na dato zijn hele correspondentie zou willen meelezen. “Maar misschien moeten we als consulenten onze verslagen gaan standaardiseren en bijvoorbeeld twee jaar bewaren in plaats van een jaar”.

Of het OM in hoger beroep gaat, is nog niet bekend.
Opmerking TV: aanvankelijk werd pro forma hoger beroep ingesteld om de zojuist aangetreden minister Hirsch Ballin in de gelegenheid te stellen Kamervragen over de vrijspraak te beantwoorden. In die Kamervragen hadden bezorgde christenpolitici om verdere vervolging verzocht.