Man has the right to choose death, says Ton Vink „suicide counsellor”, who does not encourage but informs


NÉPSZABADSÁG Rt. 17 november 2007
László Szöcs correspondant


„Yes, this is the chair”, says Ton Vink, when asked if I am sitting in that one. Ten to fifteen percent of those taking their seats here actually end their lives by their own hands. They travel to Velp in Eastern Holland near the German border, step over the tiny fence separating the household dog and the cat, up to the study full of philosophy books, to discuss their suicide for a consultation fee of 50 euros.

„I have 100-120 clients per year from all over the Netherlands but with some of them I am in contact over the telephone. Only the most dedicated come to here. Some of them say: yes, now I am certain, others start to hesitate. Another group thinks ahead: how to calculate in future, so need be?”, says the 54-year-old father of three, philosopher, journal editor, also involved in preparing educational material for secondary school philosophy courses. It was eight years ago that he chose to join the foundation De Einder as „a suicide counsellor”. He became interested in whether man has the right to kill himself as a philosophical problem. Coming from a Catholic family – „my father interpreted religion in a more dogmatic way while my mother took a softened position” – Ton Vink calls himself an atheist but has no problem with religiosity, either. Even practicant believers turn to him and a daughter of his was baptised – at her own will. There has been no suicide history in the family.

„I am convinced that man has the right, the fundamental right to choose death. But he or she has to be aware of the consequences. I do not encourage anyone to kill himself but do not discourage, either. There are other organisations involved in that. We at De Einder are not in prevention. With my consultant collaegues we show a mirror to people. We discuss with them what kind of medication, mostly pills, such as painkillers, difficult to obtain even by prescreption, they could use to end their lives in a human way”, he says. A survey shows that those opting for medicines have an educated and relatively well-to-do background. „I discourage everyone to choose violent solutions such as jumping in front of a train, down from a tall building or hang himself. That would make other people confronted with a horrible experience, difficult to overcome.”

Ton Vinks dissolves a common misunderstanding. The 2002 Dutch euthanasia law does not give one the right to graceful death – just the right to ask for it. The doctor may refuse it and many patients are not in the position to change doctors.

Along the lines of the Amsterdam psychiatrist Boudewijn Chabot, Tonk Vink prefers talking about „auto-euthanasia” to suicide. Auto-euthanasia gives more freedom than euthanasia proper because the doctor, or anyone else, is morally acquitted. Figures in Chabot’s doctoral thesis show that each year some 4,400 people turn to auto-euthanasia in the Netherlands (3,2 percent of all deaths). 2,800 of them do it „passively”, simply by refusing to take food or drink and 1,600 people actively, in conversation with family or friends. Many of them suffer from an incurable disease and feel they are too weak to overcome it. For others loneliness is the primary motive. „Imagine to be 95. All your friends and acquiantances have already died, even your children. You feel to live in a foreign world”, mentions the counsellor an example. Conversations with young clients are an especially delicate matter and a disturbing experience. They have a future and a good chance to overcome illness. Why to leave their lives behind, then?

Whoever takes part actively in someone else’s suicide in Holland is punishable by law. It is legal to inform or even be present when the „act” is performed but in no way it is permitted to contribute. Medication must in every case obtained by the „performer”. Involvement – or the suspcicion thereof – sometimes causes trouble to De Einder’s consultants. In his capacity as counsellor Ton Vink was in correspondance three years ago with a 54-year-old lady called Mimi de Kleine, who chose to commit suicide twelfe years after the death of her only daughter. The police found the letters and opened an investigation. The prosecutor had demanded an eight-month imprisonment – out of which five months on probation – but Vink was eventually acquitted in January 2007.

A portrait of 18
th century Scottish philosopher David Hume hangs on the wall in the Velp study. He dedicated an essay to the subject of suicide and Ton Vink dedicated his doctoral thesis to Hume. So hangs there a portrait of the humanist doctor Albert Schweitzer. From time to time mourning cards are delivered by the postman.Az embernek joga van rá, hogy a halált válassza
- mondja Ton Vink "öngyilkossági tanácsadó", aki nem biztat, csak tájékoztat

Népszabadság•
Szőcs László  • 2007. november 17.

- Igen, ez az a karosszék - mondja Ton Vink, amikor rákérdezek: én is abban ülök-e? Az itt helyet foglalók tíz-tizenöt százaléka önkezével vet véget az életének. Azért autóznak ide, a német határhoz közeli, kelet-hollandiai Velpbe, lépik át a házikedvenc kutya és macska találkozását megakadályozó törpekerítést, és lépdelnek fel a filozófiai könyvekkel teli dolgozószobába, hogy - potom ötven euró (12 ezer 800 Ft) konzultációs díj ellenében - öngyilkosságukat beszéljék meg.
- Évente száz-százhúsz "kliensem" van egész Hollandiából, de egy részükkel telefonon tartom a kapcsolatot. Ide csak a legelszántabbak jönnek. Részben olyanok, akik azt mondják: igen, bizonyosan kész vagyok rá. A másik részük előre gondolkodik: mivel számoljon, ha egyszer úgy adódik? - mondja az 54 éves, háromgyerekes családapa, filozófus, főállásban egy szakfolyóirat szerkesztője, aki filozófiai tárgyú középiskolai oktatási anyagokat is készít. Nyolc éve állt "öngyilkossági tanácsadóként" a De Einder alapítvány szolgálatába. Bölcseleti problémaként kezdte el érdekelni, hogy az emberek véget vethetnek-e önkezükkel az életüknek. Katolikus családból származik: "apám dogmatikusabban, anyám visszafogottabban értelmezte a vallást". Magát ateistának nevezi, de, mint mondja, nincs kifogása a vallásosság ellen. Gyakorló hívek is megkeresik, egyik lánya pedig saját akaratából keresztelkedett meg. Öngyilkossági előtörténet nem volt a rokonságában.
- Meggyőződésem, hogy az embernek joga, mégpedig alapvető joga, hogy a halált válassza, de tisztában kell lennie azzal, hogy mit tesz. Senkit sem biztatok az öngyilkosságra, de le sem beszélem a szándékáról. Erre vannak más szervezetek, mi nem foglalkozunk megelőzéssel. Konzulenstársaimmal tükröt tartunk az emberek elé. Megvitatjuk velük, hogy milyen - általában nehezen, csak receptre beszerezhető - gyógyszerekkel, például túladagolt fájdalomcsillapítókkal vethetnek véget az életüknek emberhez méltó módon - mondja. Egy felmérés szerint egyébként azok, akik a gyógyszeres halált választják, a képzett és viszonylag jómódú rétegekből valók. - Arról mindenkit lebeszélek, hogy erőszakos halálnemet válasszon, például a vonat elé vesse magát, leugorjon egy magas épület tetejéről, vagy felakassza magát! Ezzel ugyanis nehezen feldolgozható, szörnyű élményt okoz másoknak - így a tanácsadó.
Ton Vink eloszlat egy közkeletű félreértést. Az eutanáziát szabályozó 2002-es holland törvény nem a kegyes halálra ad jogot, csak arra, hogy a beteg ezt kérje. Ám az orvos megtagadhatja a "végső felmentést" - márpedig sok páciens nincs abban a helyzetben, hogy orvosát másikra cserélje.
Boudewijn Chabot amszterdami pszichiáter nyomán Ton Vink szívesebben beszél "öneutanáziáról" az öngyilkosság helyett. Szerinte az öneutanázia annyival biztosít nagyobb szabadságot az "elősegített halálhoz" képest, hogy teljes felmentést ad az orvosnak. A Chabot doktori értekezésében szereplő adatok szerint különben évente 4400-an vetnek véget az életüknek "öneutanáziával" (az összes halálesetek 3,2 százaléka), ebből 2800-an "passzívan", azaz úgy, hogy visszautasítják a táplálkozást. Ezerhatszázan "aktívan", környezetükkel egyeztetve hagyják maguk mögött ezt a világot.
Sokuk gyógyíthatatlan beteg, és úgy érzik, nincs már erejük a folytatáshoz. Másoknál a magány a meghatározó ok.
- Képzelje el, hogy 95 éves, meghalt már minden barátja, ismerőse, a gyerekei is meghaltak már. Úgy érzi, egy idegen világban él - említ egy példát Ton Vink. Mint elmondja, különösen kényes és megrázó a fiatal "ügyfelekkel" való beszélgetés. Előttük a jövő, a súlyos betegségek leküzdésére is jó az esélyük. Miért akarják hát eldobni az életüket?
Aki Hollandiában aktívan közreműködik más öngyilkosságában, az vét a törvény ellen. A jogszabály szerint szabad tájékoztatást adni, akár jelen is lehet lenni, amikor az aktusra sor kerül, de semmiképpen sem szabad azt elősegíteni. A gyógyszert minden esetben az érintettnek magának kell beszereznie. A beavatkozás - vagy annak gyanúja - időnként a De Einder konzulenseit is bajba sodorja. Ton Vink - tanácsadói minőségében - három évvel ezelőtt levelezést folytatott egy Mimi de Kleine nevű, 54 éves asszonnyal, aki tizenkét évvel azután, hogy egyetlen lánya meghalt, öngyilkosságra szánta el magát. A rendőrség megtalálta a leveleket, s eljárást indított. Az ügyész nyolc hónap - ebből három letöltendő - börtönt javasolt, de idén januárban a bíró felmentette.
A velpi dolgozószoba falán David Hume, a XVIII. századi skót filozófus portréja. Ő esszét szentelt az öngyilkosság témájának, Vink pedig róla írta a doktori értekezését. És Albert Schweitzeré, a humanista orvosé. Időnként egy-egy partecédula is felkerül a polcra.