David Hume (1711-1776) is bij velen bekend als de filosoof die Immanuel Kant (1724-1804) uit diens “dogmatische sluimer” wekte. Of Kant, misschien wel onze belangrijkste filosoof, daarna steeds wakker is gebleven, is twijfelachtig.
Maar Hume is veel meer dan alleen Kants ‘wekker’. En zijn invloed is groot. Als kennistheoreticus, als moraalfilosoof, als verlichtingsfilosoof, als humanistisch georiënteerd filosoof, als godsdienstfilosoof. Zie voor dat laatste bijvoorbeeld:
Gesprekken over de natuurlijke religie Ton Vink,  David Hume ISBN 9789055736027.

en meest recent:

Humanisme en verlichting en de postume essays van David Hume. 128 pp. €17,90. Gebonden met stofomslag. Ton Vink ISBN 9789055739707


Binnen de links op deze pagina vindt u informatie over diverse filosofen en schrijvers die relevante bijdragen leverden aan de discussie rondom zelfbeschikking en/of de keuze voor een waardig levenseinde onder eigen regie. Om te beginnen is daar Hume zelf, maar het aanbod is verder ruim en zal nog worden uitgebreid.