Op deze pagina kunt u doorklikken naar informatie die betrekking heeft op het Burgerinitiatief Voltooid Leven van de groep Uit Vrije Wil. Het is een initiatief dat de steun ontving van de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde die er haar plan voor het oprichten van een Levenseindekliniek aan toevoegde.