CONSULT in de FILOSOFISCHE PRAKTIJK NINEWELLSALGEMENE INFORMATIE

In een filosofische praktijk wisselt u met uw filosofisch raadsman, consulent of counselor van gedachten over vraagstukken van levensbeschouwelijke aard. Als bezoeker van deze praktijk bent u cliënt; geen patiënt.

In deze gedachtewisseling staat de cliënt met zijn of haar vraag centraal en fungeert de filosoof als klankbord. De counselor respecteert ten volle de autonomie en zelfbeschikking van zijn cliënt.

N.B: per 1-1-2019 neem ik geen nieuwe cliënten meer aan. Voor vragen van bestaande cliënten blijf ik beschikbaar.


BIJZONDERE INFORMATIE

Bij ons leven hoort ook het levenseinde. Rondom dat levenseinde moeten we tegenwoordig steeds vaker kiezen. We moeten léren kiezen. Niet kiezen is tegenwoordig ook: kiezen.

Dit thema van de keuzemogelijkheden rond het eigen levenseinde, tegen de achtergrond van het verwerven en behouden van de zeggenschap en regie over het levenseinde, is het specialisme binnen de Filosofische Praktijk Ninewells.

Tot de fundamentele keuzemogelijkheden rond het eigen levenseinde behoort onder meer:
Wel of niet willen weten; behandeling weigeren; behandeling stoppen; palliatieve sedatie; verblijf in een hospice; terminale sedatie; artseneuthanasie; zelfeuthanasie.

De zeggenschap en regie rondom het levenseinde geheel in eigen hand houden is mogelijk door zelfeuthanasie:
- door te stoppen met eten en drinken, zorgvuldig voorbereid en zorgvuldig begeleid;
- door geschikte dodelijke medicijnen of een geschikte dodelijke combinatie van medicijnen, een ‘pil van Drion’.

De filosoof en counselor kan hier behulpzaam zijn op de weg naar een helder en weloverwogen besluit en, mocht het zo ver komen, een zorgvuldige uitvoering daarvan in geval van levensbeëindiging onder eigen regie of zelfeuthanasie.

PRAKTISCHE INFORMATIE

Een afspraak maken voor gesprekken is mogelijk:
Dr. A. G. Vink, filosofisch consulent.
Adres: Ommershofselaan 10; 6881 RT Velp
Tel. praktijk: 026.4420171
E-mail: tonvink@ninewells.nl
Persoonlijk consult na afspraak: € 100,- per uur;
consult aan huis: € 100,- plus reistijd en kosten.
Voor een consult is 60 tot 90 minuten beschikbaar.

VERWACHTINGEN

- Wat mag u als cliënt verwachten van uw consulent?
Een onbevooroordeeld, luisterend oor;
Non-directieve begeleiding;
Erkenning van uw zelfbeschikking;
Een kritische houding;
Bereidheid tot dialoog;
Kennis en informatie die up-to-date is;
Geheimhouding en respect voor uw privacy.

- Wat kunt u
niet verwachten?
Actieve betrokkenheid bij een eventuele levensbeëindiging;
Actieve betrokkenheid bij medicijnverwerving.

- Wat verwacht uw consulent van u?
Voldoende wils- uitvoerings- en handelingsbekwaamheid;
Bereidheid tot luisteren en overleg;
Besef van onvervreemdbare eigen verantwoordelijkheid;
Inzicht in, besef en bespreekbaar maken van eigen situatie;
Oog voor de situatie van eventuele naasten en intimi;
Bereidheid tot zorgvuldige afwegingen en besluitvorming;
Besef van positie en verantwoordelijkheid van de counselor.