Op deze pagina kunt u doorklikken naar informatie, gerelateerd aan de Wet Toetsing Levensbeëindiging op verzoek en Hulp bij Zelfdoding (WTL), onvolledig weergegeven als “de euthanasiewet”.