Stichting de Einder

In 1997/1998 begon mijn samenwerking als counselor of consulent met Stichting de Einder.
Eind 2015 is deze samenwerking door het toenmalige bestuur van De Einder (i.c. Miriam de Bontridder) beëindigd. Sinds die tijd werk ik als individuele consulent verder.

Mw. De Bontridder trachtte in een email d.d. 8 oktober 2015 het verbreken van deze jarenlange samenwerking te verdedigen.
Haar email was gericht aan een cliënt van mij, Hans, die haar hierover bevroeg.
Bij zijn overlijden in 2016 liet Hans mij enkele documenten, waaronder deze email, voor gebruik na.

Hans was al bij de oprichtingsvergadering van Stichting de Einder in 1994 (!) aanwezig geweest en had weinig goede woorden over voor het optreden van mw. De Bontridder dat het begin van het einde van De Einder betekende.

Gemene zaak met justitie

Mw. De Bontridder, die het naar eigen zeggen goed kan vinden met juridische instanties, liet in haar email aan Hans weten (en ik citeer):
“Diezelfde instanties evenwel (bij wie vertrouwen in de Einder is bijgebracht) hebben naar aanleiding van de Undercover TV-uitzending van ongeveer een jaar geleden, op zorgvuldigheidsnormen aangedrongen
en tevens op het beëindigen van de banden met een counselor die met enige regelmaat onderwerp van justitieel onderzoek vormt.

De cursivering is toegevoegd. Die counselor ben ik, en tegen zo veel solidariteit en waardering (na bijna twintig jaar samenwerken met Stichting de Einder) ben ik niet opgewassen. Dat geef ik heel eerlijk toe.

Tegen een open aanval van het Openbaar Ministerie (ik ben vervolgd en vrijgesproken) of tegen verhoren door de politie ben ik wel opgewassen, al zit ik er echt niet op te wachten. Dat laatste geldt ook voor een minder ‘open’ aanval, in de vorm van justitieel onderzoek. Stiekeme aanvallen á la Alberto Stegeman/Undercover in Nederland, vanuit de onderbuik van de samenleving, zijn hoogst onaangenaam maar passen natuurlijk helemaal in deze tijd. Het aansluitende onderzoek door het Openbaar Ministerie heeft mij overigens volledig vrijgepleit.

Maar aanvallen in de rug uit eigen kring, door het bestuur van De Einder, nog wel op aandringen van justitie, dat is echt iets anders.

Voor het overige verwijs ik de geïnteresseerde lezer naar hoofdstuk 8 in mijn boek
Een goede dood. Euthanasie gewikt en gewogen. Utrecht: Klement, 2017. Daar ga ik uitgebreider op deze gebeurtenissen in, inclusief integrale weergave van de schriftelijke afdoeningsbeslissing van het OM naar aanleiding van het strafrechtelijk onderzoek dat mij geheel vrijpleitte.

Counselor & begeleiding

Wat De Einder zelf betreft, dat is wat de begeleiding van cliënten door counselors aangaat – vroeger was dat hét onderscheidend kenmerk van De Einder – helaas een aflopende zaak.

In het verleden publiceerde De Einder een net Jaarverslag met betrouwbare cijfers wat betreft de begeleiding van cliënten door de counselors.

Het aantal geregistreerde cliënten had daarbij betrekking op cliënten die in het bewuste jaar door de counselor gezien en/of gesproken waren en met wie de counselor tenminste één persoonlijk consult had gehad gedurende de begeleiding. Als ik de laatste vijf betrouwbare jaarverslagen neem, levert dit de volgende getallen op:

Jaarverslag 2010, p. 20: 351 cliënten
Jaarverslag 2011, p. 10: 326 cliënten
Jaarverslag 2012, p. 07: 321 cliënten
Jaarverslag 2013, p. 10: 472 cliënten
Jaarverslag 2014, p. 10: 607 cliënten

Eind 2015 vertrokken alle counselors bij De Einder, op een na die het nog een tijd probeerde maar inmiddels ook vertrokken is.

Na het jaarverslag 2014 ontbreken betrouwbare cijfers. De counselors vertrokken, nieuwe counselors komen op het tweede of derde plan en zijn op de website van de stichting niet eens meer te vinden.

Nepcijfers

Zoals bekend bestaat er nepnieuws. Maar er bestaan ook nepcijfers. En dat is het geval met de cijfers waarmee het huidige bestuur van De Einder in haar digitale 'jaarverslag' goochelt. Daar gaat het ineens om ‘duizend’ tot wel ‘enkele duizenden’ cliënten.

Een kat in het nauw maakt rare sprongen. Maar bij een kat zijn die sprongen tenminste echt.
Als het gaat om begeleidingen – zoals boven vermeld in de jaarverslagen – waarbij de counselor de cliënt gezien en/of gesproken heeft en er tenminste één persoonlijk consult heeft plaatsgevonden, dan is het aantal feitelijke begeleidingen bij de huidige Einder vele malen sneller gedaald dan de koers van de Turkse lira. En dat wil (september 2018) wel wat zeggen.


2018.